07/07/2022 12:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam kỳ 1
送尚書柴莊卿出使安南其一

Tác giả: Lý Thanh (II) - 李清

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2018 06:34

 

Nguyên tác

行人捧檄過南柯,
宛勝當年馬伏波。
服遠自應文德在,
五溪何必動干戈!

Phiên âm

Hành nhân phủng hịch quá nam kha,
Uyển thắng đương niên Mã Phục Ba.
Phục viễn tự ưng văn đức tại,
Ngũ khê hà tất động can qua!

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Cành nam truyền hịch sứ thần qua,
Hơn hẳn ngày xưa Mã Phục Ba.
Thuyết phục phương xa dùng đức hoá,
Năm khe hà tất động can qua.
Bài thơ này được làm khi tiễn thượng thư Sài Trang Khanh tức Sài Thung 柴椿, sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược nhưng không đề tựa.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh (II) » Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam kỳ 1