19/01/2022 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ di cư
賀移居

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 13:57

 

Nguyên tác

花構經營暫畢工,
移居家具只囊空。
素琴橫膝三更月,
燕寢迎香午後風。
張老頌言非溢美,
于公積德覺增崇。
廈成雀喜陪賓列,
猥頌新施笑語中。

Phiên âm

Hoa cấu kinh doanh tạm tất công,
Di cư gia cụ chỉ nang không.
Tố cầm hoành tất tam canh nguyệt,
Yên tẩm nghênh hương ngọ hậu phong.
Trương Lão tụng ngôn phi dật mỹ,
Vu Công tích đức giác tăng sùng.
Hạ thành tước hỷ bồi tân liệt,
Ổi tụng tân thi tiếu ngữ trung.

Dịch nghĩa

Việc xây dựng sửa sang đã tạm xong,
Dọn đến nhà mới, đồ dùng chỉ có một cái túi rỗng.
Cây đàn mộc đặt ngang gối, dưới ánh trăng khuya,
Chỗ nằm êm ái đón lấy mùi thơm trong ngọ gió chiều.
Lời chúc tụng của Trương Lão, không phải là quá khen,
Vụ Công tích đức, tự hào mình thêm cao cả.
Được đứng vào hàng tân khách, khác nào chim sẻ mừng làm xong nhà,
Trong lúc chuyện trò vui cười, xin nhàm chúc bài thơ mới làm.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xây dựng sửa sang đã tạm xong,
Đồ dùng nhà mới túi hư không.
Cây đàn ngang gối khuya trăng lạnh,
Ngọn gió chiều thơm hương ngát lồng.
Trương Lão chúc lời không phải quá,
Vụ Công tích đức tự hào ngông.
Vào hàng tân khách, chim xong tổ,
Nhàm chúc vui cười thơ mới xong.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Hạ di cư