24/10/2021 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 17
17

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 02:57

 

Nguyên tác

暑き日を   
海にいれたり   
最上川

Bản dịch của Vĩnh Sính

Mogami đổ ra khơi
Cuốn theo con nước nắng trời chói chang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 17