27/10/2020 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập tắc hiếu
入則孝

Tác giả: Lý Dục Tú - 李毓秀

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2018 13:44

 

Nguyên tác

父母呼,
應勿緩。
父母命,
行勿懶。
父母教,
須敬聽。
父母責,
須順承。
冬則溫,
夏則凊。
晨則省,
昏則定。
出必告,
反必麵。
居有常,
業無變。
事雖小,
勿擅為。
苟擅為,
子道虧。
物雖小,
勿私藏。
苟私藏,
親心傷。
親所好,
力為具。
親所惡,
謹為去。
身有傷,
貽親憂。
德有傷,
貽親羞。
親愛我,
孝何難。
親憎我,
孝方賢。
親有過,
諫使更。
怡吾色,
柔吾聲。
諫不入,
悅復諫。
號泣隨,
撻無怨。
親有疾,
藥先嘗。
晝夜侍,
不離床。
喪三年,
常悲咽。
居處變,
酒肉絕。
喪盡禮,
祭盡誠。
事死者,
如事生。

Phiên âm

Phụ mẫu hô,
Ưng vật hoãn.
Phụ mẫu mệnh,
Hành vật lãn.
Phụ mẫu giáo,
Tu kính thính.
Phụ mẫu trách,
Tu thuận thừa.
Đông tắc ôn,
Hạ tắc sảnh.
Thần tắc tỉnh,
Hôn tắc định.
Xuất tất cáo,
Phản tất miến.
Cư hữu thường,
Nghiệp vô biện.
Sự tuy tiểu,
Vật thiện vy.
Cẩu thiện vy,
Tử đạo khuy.
Vật tuy tiểu,
Vật tư tàng.
Cẩu tư tàng,
Thân tâm thương.
Thân sở hảo,
Lực vy cụ.
Thân sở ác,
Cẩn vy khứ.
Thân hữu thương,
Di thân ưu.
Đức hữu thương,
Di thân tu.
Thân ái ngã,
Hiếu hà nan.
Thân tăng ngã,
Hiếu phương hiền.
Thân hữu quá,
Gián sử canh.
Di ngô sắc,
Nhu ngô thanh.
Gián bất nhập,
Duyệt phục gián.
Hiệu khấp tuỳ,
Thát vô oán.
Thân hữu tật,
Dược tiên thường.
Trú dạ thị,
Bất ly sàng.
Táng tam niên,
Thường bi yết.
Cư xử biến,
Tửu nhục tuyệt.
Táng tận lễ,
Tế tận thành.
Sự tử giả,
Như sự sinh.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Trong nhà phải hiếu song thân
Mẹ cha gọi chớ lần khân thưa lời
Mệnh lệnh như có bảo sai
Làm ngay đừng có chây lười hư đi
Cha mẹ dạy, phép lễ nghi
Phải nghe kính cẩn nhớ ghi đủ đầy
Dù cho trách mắng la rầy
Trong lòng vẫn cứ vâng ngay thuận tòng
Tích xưa chăn ấm trời đông
Hè thì mát chiếu cho song thân nằm
Sáng ra trông mặt hỏi thăm
Tối đến thưa chuyện để chăm giấc nồng
Đi đâu trình báo cho thông
Khi về phải để cho trông thấy về
Sinh hoạt có nếp có nề
Công việc gìn giữ chớ tuỳ ý thay
Sự nhỏ đừng tự đổi ngay
Tuỳ tiện tự đổi hư hay khó lường
Hiếu song thân có một đường
Tổn mình mà hại đạo thường làm con
Vật kia dù nhỏ cỏn con
Chớ đem giấu giếm để bòn làm riêng
Nếu tự cất chiếm làm riêng
Phạm đường pháp lý đau thương lòng người
Song thân có thích điều gì
Gắng sức làm trọn chỉ vì người vui
Điều chi cha mẹ không vui
Cẩn thận mà tránh, chớ lơi mắc vào
Thân ta đừng để tổn hao
Mẹ cha lo lắng hư lao tinh thần
Đức ta kém, tủi song thân
Phải chăm dưỡng đức để phần vẻ vang
Mẹ cha yêu, hiếu dễ dàng
Dù cho có ghét đạo thường phận con
Mẹ cha sai, lỗi vẫn còn
Phải tuỳ can gián để còn sửa sai
Khi can sắc mặt vui tươi
Tiếng lời thanh thoát để người dễ nghe
Can rồi mà vẫn chưa nghe
Lại vui vẻ lại dần dè khuyên thêm
Phải theo phải khóc cho mềm
Dù cho đánh mắng một niềm oán không
Song thân ốm yếu nằm trong
Tự mình săn sóc thuốc trông thang chừng
Ngày đêm mắt để, đèn trưng
Phải gần giường ngủ chứ đừng rời xa
Ba năm tang chế ở nhà
Lòng thường buồn bã xót xa nhớ người
Sự sinh hoạt cũng đổi thôi
Những nơi rượu thịt vui chơi chớ màng
Khi tế lễ phải đàng hoàng
Sao cho thành kính rõ ràng thì hơn
Dù cho người đã khuất non
Mà như hình bóng vẫn còn hôm nay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục Tú » Nhập tắc hiếu