20/06/2024 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Tô thị vọng phu sơn
詠蘇氏望夫山

Tác giả: Nguyễn Đề - 阮偍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2010 19:34

 

Nguyên tác

義烈長流不朽名,
岩岩勁骨寄孤貞。
風搖草色山眉鎖,
月映霜痕石眼明。
鴈帶邊書雲外影,
禽吟閨韵雨中聲。
借誰試問回文錦,
多少桑絲織得成。

Phiên âm

Nghĩa liệt trường lưu bất hủ danh,
Nham nham kính cốt ký cô trinh.
Phong dao thảo sắc sơn mi toả,
Nguyệt ánh sương ngân thạch nhãn minh.
Nhạn đới biên thư vân ngoại ảnh,
Cầm ngâm khuê vận vũ trung thanh.
Tá thuỳ thí vấn hồi văn[1] cẩm,
Đa thiểu tang ty chức đắc thành.

Dịch nghĩa

Gương nghĩa liệt còn truyền mãi danh bất hủ
Gửi dạ kiên trinh trong đá cứng cỏi
Gió rung sắc cỏ, mày núi cau lại
Trăng chiếu ngấn sương mắt đá sáng ngời
Bóng nhạn trên mây, mang thư biên ải
Tiếng chim trong mưa, ngâm vần khuê các
Nhờ ai ướm hỏi bức gấm hồi văn
Cần bao tơ tằm mới dệt được thành?

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Muôn thưở lưu truyền danh nghĩa liệt
Hồn trinh kín gửi đá bao tầng
Gió lay sắc cỏ mày non khép
Trăng rọi màn sương mắt đá bừng
Bóng nhạn mây nhoà thư ngọn ải
Tiếng mưa chim hoạ khúc mong chồng
Cậy ai hỏi bức hồi văn ấy
Bao sợi tơ tằm dệt mới xong
Núi Tô thị vọng phu: Ở mặt trước, phía tả núi Tam Thanh (tỉnh Lạng Sơn). Trên núi có hai tảng đá chồng lên nhau, trông xa thấy giống hình người ngồi trên đầu núi. Truyền thuyết xưa nói rằng: có người đàn bà họ Tô lên núi này ngóng chồng, lâu dần hoá thành đá, nên có tên gọi là núi “Tô thị vọng phu”.

[1] Tác phẩm do Tô Huệ làm ra. Tham khảo phần tác giả Tô Huệ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đề » Vịnh Tô thị vọng phu sơn