11/04/2021 16:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng xuân trái vụ

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 08/03/2017 11:15

 

Xuân ơi, xuân đến rồi sao?
Ta mở toang cửa, xuân vào hay chưa?

Qua tết, nắng vẫn dư thừa,
Nước ruộng thì nóng, đồng thưa bóng người!

Nỡ quên thời vụ xuân ơi,
Để sông quê những đầy vơi sóng buồn!

Mạ xuân xanh đã mỏi mòn,
Đồng quê mong đến bồn chồn mưa xuân.

Nắng hanh lá nổi đường gân,
Cánh bèo thì dạt, mây gần thì trôi.

Hội làng trống giục nghe vui,
Hình như có tiếng thúc trời mưa xuân

Ánh tà huy đã buông dần
Để hoàng hôn chửa thấy xuân đã chiều!
Mồng 4 tết Đinh Dậu (31/01/2017)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Nắng xuân trái vụ