12/08/2020 21:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ điệp vũ
蝴蝶舞

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2014 07:29

 

Nguyên tác

楊花撲帳春雲熱,
龜甲屏風醉眼纈。
東家蝴蝶西家飛,
白騎少年今日歸。

Phiên âm

Dương hoa phác trướng xuân vân nhiệt,
Quy giáp bình phong tuý nhãn hiệt.
Đông gia hồ điệp tây gia phi,
Bạch kỵ thiếu niên kim nhật quy.

Dịch nghĩa

Hoa liễu phất phơ ngoài rèm, những đám mây xuân ấm bay tới,
Trước bình phong ghép bằng mai rùa, nhạt nhoà nước mắt.
Đàn bướm ở nhà bên đông bay qua nhà bên tây,
Hôm nay, chàng trẻ tuổi cưỡi ngựa trắng trở về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu phất phơ bên ngoài rèm cửa
Trước bình phong lệ nhớ nhạt nhoà
Bướm đùa bay lại bay qua
Cưỡi trên ngựa trắng người xa nay về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Hồ điệp vũ