03/08/2020 20:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuông khánh còn chẳng ăn ai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2014 16:06

 

Chuông khánh còn chẳng ăn ai,
Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chuông khánh còn chẳng ăn ai