05/08/2020 09:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tham thì thâm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2019 06:54

 

Tham thì thâm,
Bụt đã bảo thầm rằng chớ có tham.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tham thì thâm