07/10/2022 02:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khánh Bằng liệt chướng
慶鵬列障

Tác giả: Ngô Phúc Lâm - 吳福臨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 22:52

 

Nguyên tác

欲飛拳石桌遙空,
勢自連雲色自蔥。
捶翠平分江口樹,
攢青交匝渡頭風。
速流擢響鯨聲外,
遠炤屏翻鷺渚中。
憑眺莫疑樽問夕,
天將勝概助詩雄。

Phiên âm

Dục phi quyền thạch trác dao không,
Thế tự liên vân sắc tự thông.
Thuỳ thuý bình phân giang khẩu thụ,
Tán thanh giao táp độ đầu phong.
Tốc lưu trạc hưởng kình thanh ngoại,
Viễn chiếu bình phiên lộ chử trung.
Bằng diểu mạc nghi tôn vấn tịch,
Thiên tương thắng khái trợ thi hùng.

Dịch nghĩa

Hòn núi tròn nhọn như muốn bay lên giữa không trung,
Thế núi tự nó đã kề mây, sắc núi tự nó xanh rồi.
Màu xanh chia đều cho cả rặng cây nơi cửa sông,
Gió thổi từ bến đò như hoà trộn các khối màu xanh vào nhau.
Phía ngoài lớp sóng kình dường như nổi lên âm thanh của dòng nước xiết,
Bãi cò như tấm bình phong hiện lên phía xa.
Dõi trông xa, chớ hoài nghi chiếc chén có hỏi chuyện chiều tà,
Trời ban cho cảnh đẹp giúp cho thi hứng thêm nồng.

Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Núi tròn như vọt muốn bay lên,
Cùng với mây xanh sắc tiếp liền.
Xanh toả buông đều cây đầu bến,
Gió hoà sóng biếc núi lam nền.
Ngoài lớp sóng kình dòng xiết cuộn,
Bãi cò như chắn chếch cao trên.
Xa trông chớ hỏi chén chiều muộn,
Thắng cảnh trời ban thi hứng thêm!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Phúc Lâm » Khánh Bằng liệt chướng