04/02/2023 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/05/2008 05:50

 

Ai tíu tít chim về bói nắng
Ai vườn già mưa trắng hưu thu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Thu