22/03/2023 18:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ Yêu sơn
鼓腰山

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự - 黃阮曙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2022 09:18

 

Nguyên tác

在愛州山此一條,
重重還峙石岧嶢。
两排峭碧開岩面,
中納長州束鼓腰。
傍麓鹽魚雙列肆,
濟人茅竹一行橋。
欲求仁智詢來歷,
樂此從來閱幾朝。

Phiên âm

Tại Ái Châu[1] sơn thử nhất điều,
Trùng trùng hoàn trĩ thạch thiều nghiêu.
Lưỡng bài tiễu bích khai nham diện,
Trung nạp trường châu thúc cổ yêu.
Bàng lộc diêm ngư song liệt tứ,
Tế nhân mao trúc nhất hành kiều.
Dục cầu nhân trí[2] tuân lai lịch,
Nhạc thử tòng lai duyệt kỷ triều.

Dịch nghĩa

Đây là một dải núi ở Châu Ái
Núi cao trập trùng vòng vèo nối nhau
Vách đứng hai hàng mở ra trước mặt động
Xuyên giữa là con sông dài như thắt eo trống
Hai dãy chợ bán cá muối kề bên chân núi
Một chiếc cầu bằng tre nứa để người lại qua
Muốn tìm bậc nhân trí để hỏi lai lịch
Vui thú nơi đây, xưa nay đã trải mấy triều?

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Châu Ái vùng quê dải núi đèo
Trập trùng uốn lượn nối liền theo
Chênh vênh vách đứng ngoài hang động
Tít tắp sông dài giữa dáng eo
Đôi dãy chợ phiên bày cá bán
Mấy cây tre nứa bắc cầu treo
Muốn tìm nhân trí xem lai lịch
Vui thú nơi đây trải mấy triều?
Cổ Yêu sơn 鼓腰山 (núi Kẽm Trống) thuộc xã Đoan Vĩ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội Nhà văn, 2022
Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
[1] 愛州: tên cũ của tỉnh Thanh Hoá.
[2] 仁智: tác giả lấy chữ ở sách Luận ngữ: Trí giả nhạo thuỷ, nhân giả nhạo sơn (bậc trí giả vui với nước, bậc nhân giả vui với núi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nguyễn Thự » Cổ Yêu sơn