09/12/2021 05:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực
寒食

Tác giả: Lý Sùng Tự - 李崇嗣

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 12:45

 

Nguyên tác

普天皆滅焰,
匝地盡藏煙。
不知何處火,
來就客心然。

Phiên âm

Phổ thiên giai diệt diễm,
Tạp địa tận tàng yên.
Bất tri hà xứ hoả,
Lai tựu khách tâm nhiên?

Dịch nghĩa

Khắp phương trời nhà nhà đều tắt lửa.
Toàn mặt đất không cửa bếp khói bay.
Không biết ngọn lửa đến từ đâu,
Đã sai khiển được lòng người?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khắp phương trời nhà nhà tắt lửa
Toàn mặt đất không cửa khói lơi
Lửa đâu khiến được lòng người
Tuân hành tục lệ, nơi nơi vui hoà?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Sùng Tự » Hàn thực