21/06/2024 19:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuý Kiều lưu lạc

Tác giả: Chu Mạnh Trinh - 朱孟楨

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2007 15:39

 

So tài tình Thuý Kiều đệ nhất,
Tiết thanh minh[1] tảo mộ[2] Đạm Tiên.
Bóng tà dương gác mái tây hiên,
Theo vó ký gặp chàng Kim Trọng.
Đêm thoát thấy thần nhân báo mộng,
Số cô còn nhiều nợ phong hoa.
Sực tỉnh cơn tưởng nỗi niềm xa,
Năm canh nguyệt ủ ê chiều liễu yếu.
Đoạn trường mộng lý căn duyên liễu,
Bạc mệnh cầm chung oán hận trường.[3]
Mối tơ vương sẩy cuộc tang thương,
Người má phấn bên trời lưu lạc.
Ngẫm duyên mười lăm năm chếch mác,
Phận hồng nhan nhiều nỗi gian truân.
Trêu ngươi chi mấy tạo nhân[4].
[1] Tiết thanh minh về tháng 3 âm lịch, tiết trời trong sáng nên người dẫn con cháu đi thăm mộ phần gia tiên.
[2] Sửa sang phần mộ. Tiết thanh minh, người đi thăm mộ giẫy cỏ ở trên mộ, lấy chổi quét cho sạch sẽ rồi bày hương hoa lễ vật lên trên cúng.
[3] Chữ Hán: 斷腸夢裏根緣了,薄命琴終怨恨長. Nghĩa: Trong mộng đoạn trường rõ hết căn nguyên, Dứt tiếng đàn bạc mệnh còn oán hận mãi. Lấy từ bài đề truyện Đoạn trường tân thanh của Phạm Quý Thích.
[4] Con tạo, ông trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Mạnh Trinh » Thuý Kiều lưu lạc