26/06/2022 21:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật ngẫu thành kỳ 2
夏日偶成其二

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2017 21:47

 

Nguyên tác

余歸五六載,
所居七間堂。
西南池水清,
俯見魚洋洋。
東北籬竹多,
窗開晨氣涼。
扶筇恣出入,
憑几隨低昂。
乘興輒縱飲,
一飲累十觴。
矧此新穀甘,
兼之園菜香。
命兒取書讀,
悠悠思燧黃。

Phiên âm

Dư quy ngũ lục tải,
Sở cư thất gian đường.
Tây nam trì thuỷ thanh,
Phủ kiến ngư dương dương.
Đông bắc ly trúc đa,
Song khai thần khí lương.
Phù cùng tứ xuất nhập,
Bằng kỷ tuỳ đê ngang.
Thừa hứng triếp túng ẩm,
Nhất ẩm luỹ thập trường.
Thẩn thử tân cốc cam,
Kiêm chi viên thái hương.
Mệnh nhi thủ thư độc,
Du du tư Toại, Hoàng[1].

Dịch nghĩa

Ta về nghỉ đã năm sáu năm,
Nơi ở có ngôi nhà bảy gian.
Phía Tây nam có ao nước trong,
Cúi nhìn cá bơi lội tung tăng.
Phía Đông bắc có bờ tre rậm,
Mở cửa sổ ra, khí trời buổi sáng mát mẻ.
Chống gậy tha hồ đi ra đi vào.
Tựa ghế ngồi, muốn thấp muốn cao tuỳ ý.
Cao hứng lên rót rượu uống tràn,
Mỗi lần uống hàng mấy chục chén.
Phương chi gạo mới ngon cơm,
Lại thêm rau vườn thơm tho.
Sai con lấy sách ra đọc,
Xa xôi lại nghĩ đến đời Toại Nhân, Hoàng Đế.

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Ta về năm sáu năm nay,
Bảy gian nhà ở tháng ngày ung dung.
Tây nam có lạch nước trong,
Cúi xem đàn cá vẫy vùng sớm trưa.
Đông bắc tre mọc đầy bờ,
Rạng ngày hơi mát thoáng đưa song đào.
Nào khi chống gậy ra vào,
Khi ngồi tựa ghế, thấp cao mặc lòng.
Khi vui chuốc chén rượu nồng,
Có khi nào hứng mười chung chẳng từ.
Lại thêm gạo mới ngọt lừ,
Lại thêm rau hái vườn nhà thơm tho.
Gọi con giở sách bi bô,
Xa xôi nhớ đến đời vua Toại, Hoàng.
Rút từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864), Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005
[1] Toại Nhân và Hoàng Đế là hai vua thời thượng cổ ở Trung Quốc tiêu biểu cho đời thuần phác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Hạ nhật ngẫu thành kỳ 2