25/09/2022 07:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự quân chi xuất hỹ kỳ 08
自君之出矣其八

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2020 12:37

 

Nguyên tác

自君之出矣,
厭月照空床。
薄衾不成寐,
孤枕怕嚴霜。

Phiên âm

Tự quân chi xuất hỹ,
Yếm nguyệt chiếu không sàng.
Bạc khâm bất thành mị,
Cô chẩm phạ nghiêm sương.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Từ chàng biền biệt bóng hình
Giường không trăng mỏi trêu tình ái ân
Chăn đơn khó dỗ giấc xuân
Phòng không gối lẻ sợ ngần sương khuya

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Tự quân chi xuất hỹ kỳ 08