26/10/2021 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyện ly dị của biển và bờ

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:35

 

Biển với bờ bên nhau bao thiên kỷ
Không cần trầu cau sính lễ cưới xin.
Bỗng bây giờ biển đòi ly dị!

Ta yêu em từ khai thiên lập địa
Từ hồng hoang, trao nụ hôn đầu
Có trời và đất hiểu cho nhau
Nay ly dị, em đòi... chia đôi biển!

Thôi, đành vậy
Em cứ việc ngăn rào
Và chọn phần nào tuỳ thích.

Nơi bờ biển mới này, xin chúc:
Nhiều sóng cả bão giông
Đấy mới thực là hạnh phúc!
1996

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Chuyện ly dị của biển và bờ