18/01/2022 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tre và trúc

Tác giả: Bùi Huy Cường

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2019 05:14

 

Nhân một bữa tre than cùng trúc:
“Cơ mầu này có lúc hết tre:
Người ta chẳng biết kiêng dè,
Làm nhà, làm cửa, đóng bè, cũng tôi.
Nào đan rổ, đan thời[1], đan sọt,
Nào làm sào, làm cót, làm thang,
Lại còn đan thúng, đan sàng…
Đẵn nhiều đến nỗi tan hoang cả vườn”
Trúc nghe nói cảm thương gạt lệ,
Nhủ tre rằng: “Nghĩ thế mà chi!
Cuộc đời thay đổi luân ly,
Tre già măng mọc, lo gì mai sau!”
Nguồn: Tứ dân văn uyển, tháng 12-1935
[1] Đồ đan bằng tre để nhốt cua, cá, ếch nhái

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Cường » Tre và trúc