21/05/2024 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan kỹ
觀妓

Tác giả: Tư Không Thự - 司空曙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 08:27

 

Nguyên tác

翠蛾紅臉不勝情,
管絕弦餘發一聲。
銀燭搖搖塵暗下,
卻愁紅粉淚痕生。

Phiên âm

Thuý nga hồng kiểm bất thăng tình,
Quản tuyệt huyền dư phát nhất thanh.
Ngân chúc dao dao trần ám hạ,
Khước sầu hồng phấn lệ ngân sinh.

Bản dịch của cao nguyên

Má hồng, mày biếc chẳng đưa tình,
Sáo dứt, đàn im tiếng lặng thinh.
Nến bạc lắt lay mờ bụi phủ
Sầu dâng ngấn lệ nhạt màu xinh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Thự » Quan kỹ