10/08/2022 06:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhạn

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2010 06:15

 

Phiên âm

Sổ cá tường đầu nhạn ảnh đê,
Hành Dương[1] quy mộng vị thuỳ kê.
Ân cần dữ nhĩ thoại trung khúc,
Hảo hướng tây phong mịch cố chi.

Dịch nghĩa

Mấy bóng chim nhạn sà xuống đầu tường
Mộng về Hành Dương bởi ai nên chậm?
Ân cần cùng ngươi kể chuyện tâm tình
Hãy theo gió Tây mà tìm cành cũ

Bản dịch của Tường Luân

Chiếc nhạn đầu tường bóng thấp đưa
Hành Dương mộng nhớ, muộn màng chưa?
Ân cần tâm sự cùng ngươi đó
Hãy hướng tây phong kiếm gốc xưa!
Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982
[1] Tên huyện ở tỉnh Hồ Nam, nơi có dãy Hành Sơn gồm 70 ngọn núi trong đó có ngọn "Hồi nhạn phong" cao nhất. Tương truyền chim nhạn bay đến đấy thì quay về, vì vậy có tên là "Hồi nhạn phong".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thu nhạn