26/10/2020 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triết lý sống

Tác giả: Duy Thơm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 14:36

 

Bao tỉ - bao đô để cho vừa
Không đô không tỉ chẳng hoài mơ
Rượu nhạt cơm rau ngày hai bữa
Vui vẻ lạc quan giữa cuộc cờ...

Gặp chuyện bất bình không nể sợ
Đụng điều ngang trái chẳng làm ngơ
Lấy Đức - Nghĩa - Nhân tu hành Đạo
Trong sáng, công tâm rõ chính - tà
8/2007

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Duy Thơm » Triết lý sống