30/10/2020 14:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng sáu mà cấy mạ già

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 17:21

 

Tháng sáu mà cấy mạ già,
Thà rằng công ấy ở nhà ẵm con.
Tháng chạp mà cấy mạ non,
Thà rằng công ấy ẵm con ở nhà.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tháng sáu mà cấy mạ già