20/10/2021 15:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình phiên khúc kỳ 2
平蕃曲其二

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 06:34

 

Nguyên tác

渺渺戍煙孤,
茫茫塞草枯。
隴頭那用閉,
萬里不防胡。

Phiên âm

Diểu diểu thú yên cô,
Mang mang tái thảo khô.
Lũng đầu na dụng bế,
Vạn lý bất phòng Hồ.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hoang hoải khói biên trơ
Mênh mang cỏ ải khô
Đầu non nào cần khép
Muôn dặm không ngừa Hồ
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Bình phiên khúc kỳ 2