07/10/2022 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông Lam một dải nông sờ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 22:27

 

Sông Lam một dải nông sờ
Nhớ người quân tử bơ vơ nổi chìm
Bài này ca ngợi Phan Đình Phùng.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sông Lam một dải nông sờ