22/10/2021 23:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ nhất chu niên xe đạp nằm tại chỗ

Tác giả: Bùi Văn Nguyên

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2014 20:12

 

Đệ nhất chu niên nằm tại chỗ,
Tài ba ngựa sắt ngừng thi thố.
Hành nghề giáo dục vốn xênh xang,
Mắc bệnh thần kinh đành xếp xó.
Cái nợ văn chương chửa trả xong,
Con đường học thuật đang đi dở.
Xe ơi, ta sẽ sửa sang mi,
Ngang dọc cùng mi trời lộng gió.
Sáng 13-02-Nhâm Tuất – Tú Gầy

Nguồn: GS. Bùi Văn Nguyên với sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học, NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Văn Nguyên » Đệ nhất chu niên xe đạp nằm tại chỗ