28/11/2021 21:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hao Lý
蒿里

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2009 10:19

 

Nguyên tác

蒿里誰家地,
聚斂魂魄無賢愚。
鬼伯一何相催促?
人命不得少踟躕。

Phiên âm

Hao Lý thuỳ gia địa,
Tụ liễm hồn phách vô hiền ngu.
Quỷ bá nhất hà tương thôi xúc?
Nhân mệnh bất đắc thiểu trì trù.

Dịch nghĩa

Hao Lý là đất nhà ai,
Mà hồn phách quy tụ không phân kẻ hiền, kẻ ngu.
Thần chết vì sao thúc giục vội vã?
Không để mạng người được một chút chần chừ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đất nhà ai Hao Lý,
Hồn phách quy tụ chẳng hiền ngu.
Thần chết cớ chi mà vội vã?
Mạng người chẳng được chút chần chừ.
Nhạc phủ thi tập chú Hao Lý là tên núi, nằm ở phía nam Thái Sơn, tương truyền là nơi quy tụ của hồn người chết. Tuy nhiên, Nhan Sư Cổ 顏師古 chú Hán thư lại nói rằng người xưa chôn người chết không dùng quan tài mà dùng vải liệm và củi (tân 薪) xếp rồi chôn giữa nội cỏ (dã 野), ở đây hao chính là tân, lý là dã, vì thế Cổ kim chú nói Giới lộHao Lý được dùng để phân chia đẳng cấp cũng là có lý. Hai câu đầu là lời nói sau khi chết, hai câu cuối là lời lúc chết. Xem thêm chú thích bài Giới lộ 薤露.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Hao Lý