20/03/2023 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 143

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 10:14

 

Ai dể[1] ta mà ta nhại ai?
Công đâu chấp với kẻ vô loài.
Giàu vì phận, khó vì phận,
Khôn mặc người, dại mặc người.
Mềm gối cóc khô, mềm gối mãi.
Uốn lưng rùa mốc, uốn lưng dài.
Hãy còn ghê đứa anh hùng mãi,
Thớt mặt[2] nên, ngay mới gớm gai.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Tự thuật mục Nhàn ngâm chư phẩm trong Hồng Đức quốc âm thi tập.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Coi thường, khinh dể (dễ).
[2] Giơ mặt thớt, ý nói lì lợm, giả bộ nên ngay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 143