27/10/2021 21:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lòng em ngoài đảo

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2012 19:39

 

Tặng em C

Ba thu nắng gió trời hoang đảo
Mấy độ hoàng hôn dạ cố hương
Có biết lòng em thường xổng ngục
Hồn quê buồm vượt vạn trùng dương
1941
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Lòng em ngoài đảo