28/10/2020 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luận về thơ và nhà thơ

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 06/05/2009 21:08

 

Người làm thơ - nó - như nhân tướng, trí tướng, dũng tướng,tâm tướng, linh tinh tướng
(tất nhiên trừ bẩn tướng)
Biết trường binh, đoản trận - tiến thoái hợp sức, hợp thời, hợp thế
Tựu trung lại là bụng mang bể sách, rừng chữ và trời nghĩa
Khiến cho  lũ mọt sách nghiến răng kêu buốt óc, buốt tim gan
Người biết làm ra sách thì biết bỏ sách vào đống lửa
Ngọn lửa lòng ai không khói mãi vân vi...
KDH, Hà Nội, 5/5/2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Luận về thơ và nhà thơ