07/08/2020 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lừa thầy

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 22/09/2016 05:44

 

Không biết ta ra làm kẻ nịnh
Biết rồi bội bạc
Thầy là chi?
Thầy cản chân tôi
Tôi là Tôi – núi cao trập trùng!

Mùa người đau thương
Mùa tâm biến đổi chong chóng hơn thua
Leo lên chót khổ nhìn xuống
Địa ngục lòng nhân sinh
Giãy giụa

Cười - khóc, khóc - cười luân chuyển
Một vòng quay.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Lừa thầy