22/05/2024 21:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề bình
題屏

Tác giả: Lưu Quý Tôn - 劉季孫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 07:45

 

Nguyên tác

呢喃燕子語梁間,
底事來驚夢裡閒。
說與旁人渾不解,
杖藜攜酒看芝山。

Phiên âm

Ni nam yến tử ngữ lương gian,
Để sự lai kinh mộng lý nhàn.
Thuyết dữ bàng nhân hồn bất giải,
Trượng lê huề tửu khán Chi Sơn.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Yến kêu líu ríu xà nhà
Làm kinh cả giấc mộng hoa mơ màng
Người bên kể lại chẳng tin
Gậy tre bầu rượu đến miền Chi Sơn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Quý Tôn » Đề bình