25/09/2021 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nửa

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ahha vào 18/05/2008 06:38

 

Tôi - nàng, nửa bạn, nửa yêu
Nửa mưa, nửa nắng, nửa chiều, nửa mai
Nửa đêm chợt tỉnh giấc dài
Quờ tay chạm ánh trăng ngoài chấn song
3-1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Nửa