03/10/2023 23:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh điền gia
詠田家

Tác giả: Nhiếp Di Trung - 聶夷中

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/03/2009 01:05

 

Nguyên tác

二月賣新絲,
五月糶新谷。
醫得眼前瘡,
剜卻心頭肉。
我愿君王心,
化作光明燭。
不照綺羅筵,
只照逃亡屋。

Phiên âm

Nhị nguyệt mại tân ty,
Ngũ nguyệt thiếu tân cốc.
Y đắc nhãn tiền sang,
Oan khước tâm đầu nhục.
Ngã nguyện quân vương tâm,
Hoá tác quang minh chúc.
Bất chiếu ỷ la diên,
Chỉ chiếu đào vong ốc.

Dịch nghĩa

Tháng hai bán tơ mới,
Tháng năm bán lúa mới.
Có thuốc cho bệnh nhọt trước mắt,
Như phải khoét thịt trong tim.
Tôi cầu xin lòng nhà vua,
Hoá thành ngọn đuốc sáng.
Đừng chiếu vào những bữa tiệc lụa là,
Mà chỉ chiếu vào những căn nhà bỏ hoang vì chạy loạn.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tháng hai bán sớm tơ
Tháng năm bán non thóc
Cắt miếng thịt cuống tim
Trị vết thương trước mắt
Ta ước lòng nhà vua
Hoá thành ánh ngọn đuốc
Chẳng soi tiệc hào hoa
Chỉ soi nhà xiêu giạt
Nguồn: Thơ Đường (tập 1), NXB Văn học, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhiếp Di Trung » Vịnh điền gia