26/10/2021 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự bạch

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2016 06:57

 

Nghiêng vai đặt gánh qua cầu
Hạnh phúc thì mỏng khổ đau thì dày
Lệch người biết gánh sao đây
Đường đi chưa hết kiếp này chưa qua
2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Thị Mỹ Dạ » Tự bạch