02/07/2022 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc đài thể kỳ 07
玉臺體其七

Tác giả: Quyền Đức Dư - 權德輿

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 22/07/2009 23:58

 

Nguyên tác

君去期花時,
花時君不至。
簷前雙燕飛,
落妾相思淚。

Phiên âm

Quân khứ kỳ hoa thì,
Hoa thì quân bất chí.
Thiềm tiền song yến phi,
Lạc thiếp tương tư lệ.

Bản dịch của Song Tuyết

Ra đi chàng hẹn mùa hoa
Chàng nay bặt tín mùa hoa lại về
Én kia liền cánh bên hè
Tương tư lệ thiếp não nề lại rơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quyền Đức Dư » Ngọc đài thể kỳ 07