13/05/2021 14:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi bò mộng và chú ếch
Les deux taureaux et une grenouille

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 07/03/2009 21:34

 

Nguyên tác

Deux taureaux combattaient à qui posséderait
           Une génisse avec l’empire.
           Une grenouille en soupirait.
           « Qu’avez-vous?’ »se mit à lui dire
           Quelqu’un du peuple croassant.
           «  - Eh ! ne voyez-vous pas, dit-elle,
           Que la fin de cette querelle
Sera l’exil de l’un ; que l’autre, le chassant,
Le fera renoncer aux campagnes fleuries ?
Il ne régnera plus sur l’herbe des prairies,
Viendra dans nos marais régner sur les roseaux ;
Et nous foulant aux pieds jusques au fond des eaux,
Tantôt l’une, et puis l’autre, il faudra qu’on pâtisse
Du combat qu’a causé Madame la Génisse. »

           Cette crainte était de bon sens.
           L’un des taureaux en leur demeure
           S’alla cacher, à leurs dépens :
           Il en écrasait vingt par heure.
           Hélas, on voit que de tout temps
Les petits ont pâti des sottises de grands.

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Đôi bò mộng suốt ngày ẩu đả
Để tranh nhau một ả bò tơ
Giành quyền cai trị cõi bờ
Làm cho chú ếch thẫn thờ khôn nguôi
Họ ộp oạp có con gạn hỏi:
"Bạn làm sao" Ếch nói như vầy:
"Chuyện gì sẽ đến mai đây
Khi thằng thắng trận đem đày thằng kia
Buộc phải bỏ đồng quê hoa nở
Hết ngự trên bãi cỏ non xanh
Thằng kia sẽ đến bãi sình
Ngự trên đám sậy chúng mình nương thân
Ngày lại ngày gót chân hắn dẫm
Dìm loài ta xuống tận bùn sâu
Chúng mình còn mãi khổ đau
Vì cuộc ẩu đả giành nhau Bà Bò"

Sợ cũng phải vì bò chiến bại
Sẽ tới vùng ếch nhái trốn nhờ
Bẹp hai chục chú mỗi giờ
Ông lớn có những cái ngu ai tày
Để dân đen vạ lây bức bách
Xưa nay trong sử sách cũng nhiều
Dựa theo truyện của Faerno và Abstemius.
- Faerno (1500-1561) là nhà văn Ý đã xuất bản ngụ ngôn bằng tiếng La Tinh. Perrault đã dịch các ngụ ngôn này thành thơ Pháp và đã xuất bản chúng ở Paris năm 1699. Faerno cũng là chủ bút có tiếng ở Terence.
- Laurentius Abstemius, hay Astemio là nhà viết ngụ ngôn Ý thế kỷ 15. Sau lần xuất bản đầu tiên, ngụ ngôn của ông thường xuất hiện trong các ấn phẩm của Aesop.
Nguồn: 200 bài ngụ ngôn Jean de La Fontaine, NXB Thế giới, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Đôi bò mộng và chú ếch