30/10/2021 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ tảo khởi ký Hồng Châu kiểm chính
秋夜早起寄洪江檢正

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 22/04/2006 16:53

 

Nguyên tác

寂寞書齋意不聊,
移床秋戶聽芭蕉。
月殘錦巷鐘聲曉,
風撼銅村馬足驕。
騷骨欲清詩更換,
病根未去藥還澆。
呼童凈掃柴門葉,
留待君來話隔朝。

Phiên âm

Tịch mịch thư trai ý bất liêu,
Di sàng thu hộ thính ba tiêu.
Nguyệt tàn Cẩm hạng chung thanh hiểu,
Phong hám Đồng thôn mã túc kiêu.
Tao cốt dục thanh thi cánh hoán,
Bệnh căn vị khứ dược hoàn kiêu.
Hô đồng tịnh tảo sài môn diệp,
Lưu đãi quân lai thoại khách triều.

Dịch nghĩa

Thư phòng vắng vẻ tâm trạng bâng khuâng,
Rời giường đến cửa thu để nghe tiếng trên tàu chuối.
Trăng tàn ngõ Gấm chuông mai đã thỉnh,
Gió lộng xóm Đồng vó ngựa bon bon.
Thể cách văn chương muốn thanh tao, điệu thơ phải đổi,
Căn bệnh chưa dứt, thuốc còn phải sắc.
Gọi trẻ quét sạch lá trước cửa sài,
Chờ ông đến trò chuyện về những ngày hôm trước.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Nghĩ ngợi thư trai cảnh vắng teo
Cửa thu nằm nghĩ lắng ba tiêu
Trăng tàn ngõ Cẩm hồi chuông sáng
Gió dậy thôn Đồng vó ngựa theo
Cốt cách muốn thanh thơ lại đổi
Bệnh xưa chưa khỏi thuốc dùng nhiều
Gọi đồng quét lá cho quang ngõ
Khách tới vui bàn chuyện cựu triều
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Thu dạ tảo khởi ký Hồng Châu kiểm chính