06/10/2022 08:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trương tư mã biệt thự
題張司馬別墅

Tác giả: Lý Tần - 李頻

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2007 17:25

 

Nguyên tác

庭前樹盡手中栽,
先後花分幾番開。
巢鳥戀雛驚不起,
野人思酒去還來。
自拋官與青山近,
誰訝身爲白髮催。
門外尋常行樂處,
重重履跡在莓苔。

Phiên âm

Đình tiền thụ tận thủ trung tài,
Tiên hậu hoa phân kỷ phiên khai.
Sào điểu luyến sồ kinh bất khởi,
Dã nhân tư tửu khứ hoàn lai.
Tự phao quan dữ thanh sơn cận,
Thuỳ nhạ thân vi bạch phát thôi.
Môn ngoại tầm thường hành lạc xứ,
Trùng trùng lý tích tại môi đài.

Dịch nghĩa

Tất cả các cây đằng trước nhà đều do tay ông trồng
Hoa đằng trước và đằng sau nhà đã nở nhiều lần
Chim trên tổ bình thản săn sóc chim mới nở
Dân quê muốn uồng rượu cứ lui tới hoài
Mới ngày nào bỏ quan về ở gần ngọn núi xanh này
Ai ngờ nay đầu tóc đã bạc trắng rồi
Ngoài cửa nơi người ta tìm tới cầu vui
Dấu dày còn để lại lớp lớp trên rêu xanh

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tay trồng cây cối rậm đầy sân,
Sau trước hoa đua nở mấy lần.
Chim tổ ham con bay cũng sợ,
Người quê nhớ rượu tới càng thân.
Bỏ quan về ẩn non xanh thẳm,
Tính tuổi dồn thêm tóc bạc dần.
Ngoài cửa người đua tìm lạc thú,
Rêu hằn lớp lớp dấu bàn chân.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Tần » Đề Trương tư mã biệt thự