06/08/2020 23:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh tới đây đất nước lạ lùng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 14:29

 

- Anh tới đây đất nước lạ lùng,
Con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng kiêng.
- Tới đây đầu lạ sau quen,
Bóng trăng là nghĩa, ngọn đèn là duyên.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh tới đây đất nước lạ lùng