07/10/2022 02:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn ca
聞歌

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2016 19:34

 

Nguyên tác

飛雲不散雨廉纖,
樂逐悲來盡又添。
燕語鶯聲隨蝶怕,
吳山楚水恨相兼。
倦推仙客登金馬,
怨起孀娥駕玉蟾。
多少秦臺今日意,
春風無限柳眉尖。

Phiên âm

Phi vân bất tán vũ liêm tiêm,
Nhạc trục bi lai tận hựu thiêm.
Yến ngữ oanh thanh tuỳ điệp phạ,
Ngô sơn Sở thuỷ[1] hận tương kiêm.
Quyện thôi tiên khách đăng kim mã,
Oán khởi Sương Nga[2] giá ngọc thiềm[3].
Đa thiểu Tần đài[4] kim nhật ý,
Xuân phong vô hạn liễu my tiêm.

Dịch nghĩa

Mây bay chẳng tan, mưa lất phất
Vui qua đi thì buồn thương đến, hết rồi lại thêm
Tiếng én giọng oanh làm con bướm ghê sợ
Núi Ngô sông Sở hận cả đôi nơi
Mệt mỏi thúc giục khách tiên trèo lên con ngựa vàng
Oán hờn nổi dậy với Hằng Nga goá bụa nằm trên cung trăng
Chốn Tần đài hôm nay biết bao tình ý
Gió xuân dạt dào nét mày liễu xinh xinh

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Mây quên bay đi lất phất mưa
Vui qua buồn đến mãi không vừa
Oanh ca yến nói ghê hồn bướm
Nước Sở non Ngô hận mối tơ
Khách mỏi ngựa vàng kêu thích thú
Nga sầu thiềm ngọc ủ say sưa
Biết bao tình ý Tần đài ấy
Xuân gió đưa mây liễu phất phơ
Nguồn: Sái Thuận nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc (tuyển thơ), Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1979
[1] Núi Ngô sông Sở. Chỉ hai nơi xa cách.
[2] Hằng Nga goá bụa. Chỉ Hằng Nga ăn trộm thuốc tiên của chồng bay lên cung trăng sống như người goá bụa.
[4] Đài ở nước Tần. Con gái Tần Mục Công thổi tiêu trên đài, chim phượng nghe tiếng đậu xuống đài thành. Ở đây chỉ nơi có đàn hát.
[3] Chỉ mặt trăng. Truyền thuyết cho rằng trên cung trăng có con thiềm thừ (tức con cóc) nên gọi ngọc thiềm là chỉ mặt trăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Văn ca