01/10/2023 22:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Dương bí thư Cự Nguyên
贈楊秘書巨源

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2008 20:57

 

Nguyên tác

早聞一箭取遼城,
相識雖新有故情。
清句三朝誰是敵,
白須四海半為兄。
貧家薙草時時入,
瘦馬尋花處處行。
不用更教詩過好,
折君官職是聲名。

Phiên âm

Tảo văn nhất tiễn thủ Liêu thành,
Tương thức tuy tân hữu cố tình.
Thanh cú tam triều thuỳ thị địch,
Bạch tu tứ hải bán vi huynh.
Bần gia thế thảo thì thì nhập,
Sấu mã tầm hoa xứ xứ hành.
Bất dụng cánh giao thi quá hảo,
Chiết quân quan chức thị thanh danh.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Một tên từng lấy nổi Liêu thành,
Dẫu mới quen, vốn đã có tình.
Câu đẹp ba triều ai địch nổi,
Trắng râu, bốn biển nửa làm anh.
Nhà nghèo cỏ củi thường lui tới,
Ngựa xấu tìm hoa, lối đã rành.
Đâu nỡ mượn thơ hay lấy tiếng,
Quan chức sinh phiền, ấy cái danh.
Nguyên chú: do thơ của ông Dương thường tặng người có câu “Tam đao mộng Ích Châu, Nhất tiễn thủ Liêu thành” (Ba đường đao mộng Ích Châu, Một mũi tên lấy thành Liêu), vì thế mà viết bài này.

Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tặng Dương bí thư Cự Nguyên