08/07/2022 05:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ thập tứ hồi

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 08/06/2014 05:56

 

Xót thay đào lý tội tình chi
Mưa gió xui nên sự bất kỳ
Một lá Bến Tề sang huyện Tích
Cái thân tóc rối lẫn da chì
Cành cha ngọn hỏi phân ly nhẽ
Giày tía vò hồng biết mấy khi
Nhắn hỏi chúa xuân sao vắng tá
Tiếc hoa sao nỡ chẳng yêu vi
Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Đệ thập tứ hồi