31/03/2023 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cá ơi sao cứ vào lờ

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/01/2019 08:15

 

Cá ơi sao cứ vào lờ
Vào rồi chắc chết đừng khờ cá ơi!
Tình yêu bỡn cợt hỡi người
Một ngày cá chết không lời trối trăng.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cá ơi sao cứ vào lờ