07/05/2021 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích hoa
惜花

Tác giả: Quách Chấn - 郭震

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2014 09:46

 

Nguyên tác

艷拂衣衿蕊拂杯,
繞枝閑共蝶徘徊。
春風滿目還惆悵,
半欲離披半未開。

Phiên âm

Diễm phất y khâm nhị phất bôi,
Nhiễu chi nhàn cộng điệp bồi hồi.
Xuân phong mãn mục hoàn trù trướng,
Bán dục ly phi bán vị khai.

Dịch nghĩa

Cánh hoa đẹp chạm vào vạt áo, nhị hoa chạm vào chén,
Những cánh bướm nhàn nhã bay tung tăng trên cành.
Gió xuân khắp trời còn buồn bã,
Vì một nửa sắp rụng mà nửa kia chưa nở ra.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhị chạm ly, cánh hoa chạm áo
Bướm trên cành nhàn dạo tung tăng
Còn buồn cả với gió xuân
Nửa chưa nở hết, nửa gần rụng rơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Chấn » Tích hoa