28/05/2024 20:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc vịnh
菊詠

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2014 17:34

 

Nguyên tác

園有園兮山有山,
白黃競秀晚無關。
遠村老者須常用,
驗古瞻今自不難。

Phiên âm

Viên hữu viên hề sơn hữu sơn,
Bạch hoàng cạnh tú vãn vô quan.
Viễn thôn lão giả tu thường dụng,
Nghiệm cổ chiêm kim tự bất nan.

Dịch nghĩa

Muốn cúc vườn thì có vườn, cúc núi thì có núi
Sắc trắng vàng chen nhau, dù là loài hoa muộn, song chẳng ngại gì
Nơi xóm hẻo lánh, tuổi già nên chăm thu hái mà dùng
Mắt sáng rồi, việc nghiệm xưa hiểu nay, chắc không khó lắm

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Cúc núi, cúc vườn có cả đây
Trắng, vàng chen chúc, chẳng ngại thay
Xóm thôn hẻo lánh già chăm hái
Mắt sáng, khó gì chuyện xưa nay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Cúc vịnh