16/04/2021 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 146

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2020 12:55

 

Yên phận mà thôi chớ chớ cầu,
Gặp sao hay vậy có nài sao.
Giàu được dịp: lau nên mía,
Khó thua mòn: củ hoá nâu.[1]
Khôn tỏ trời xanh, cao mấy tấc,
Dễ lo bữa tối, chửa đầy niêu.
Một trường xuân sắc dường bao nả,
Lẳng lặng mà xem tạo hoá mầu[2].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Do câu tục ngữ “Số giàu trồng lau ra mía, số khó trồng củ tía hoá củ nâu”.
[2] Quy luật tự nhiên rất kỳ diệu, sinh rồi hoá và ngược lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 146