18/01/2021 04:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Sa lưu biệt
長沙留別

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/07/2014 08:08

 

Nguyên tác

折腳鐺中同淡粥,
曲腰桑下把離杯。
知君不是南遷客,
魑魅無情須早回。

Phiên âm

Chiết cước đang trung đồng đạm chúc,
Khúc yêu tang hạ bả ly bôi.
Tri quân bất thị nam thiên khách,
Si mị vô tình tu tảo hồi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cùng cháo nhạt trong vòng đày ải
Tạm nâng ly dưới cội dâu xanh
Trích đi nam tuy anh không phải
Sớm về thôi ma quỷ vô tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Trường Sa lưu biệt