05/12/2022 02:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan ngưu
官牛

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2008 00:26

 

Nguyên tác

官牛官牛駕官車,
滻水岸邊般載沙。
一石沙,
幾斤重?
朝載暮載將何用?
載向五門官道西,
綠槐陰下鋪沙堤。
昨來新拜右丞相,
恐怕泥塗汙馬蹄。
右丞相,
馬蹄踏沙雖凈潔,
牛領牽車欲流血。
右丞相,
但能濟人治國調陰陽,
官牛領穿亦無妨。

Phiên âm

Quan ngưu quan ngưu giá quan xa,
Ngạn thuỷ ngạn biên bàn tải sa.
Nhất thạch sa,
Kỷ cân trọng?
Triêu tải mộ tải tương hà dụng?
Tải hướng ngũ môn quan đạo tây,
Lục hoè âm hạ phô sa đê.
Tạc lai tân bái hữu thừa tướng,
Khủng phạ nê đồ ô mã đề.
Hữu thừa tướng,
Mã đề đạp sa tuy tịnh khiết,
Ngưu lĩnh khiên xa dục lưu huyết.
Hữu thừa tướng,
Đãn năng tế nhân trị quốc điều âm dương,
Quan ngưu lĩnh xuyên diệc vô phương.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Trâu công, trâu công, chở xe công
Chở cát sông Ngạn, dọc bờ sông
Mấy cân một thạch,
Cát vốn nặng!
Chở ngày, chở đêm ắt phải rành!
Chở đến Ngũ Môn tay quan đạo
Trải đầy một lối dưới hoè xanh
Bữa qua mừng đón Hữu thừa tướng
Sợ đất sợ bùn vó ngựa dính
Hữu thừa tướng
Vó ngựa dẫm cát dẫu sạch bong
Cổ trâu kéo xe e máu rớm!
Hữu thừa tướng
Những lăm giúp dân trị nước, điều âm dương
Lót cổ trâu công, không nghĩ đến!
Nguồn: Ngô Văn Phú, Thơ Bạch Cư Dị, NXB Hội Nhà Văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Quan ngưu