19/08/2022 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đốt cỏ trên đồi

Tác giả: Huy Tưởng - Nguyễn Đức Hiệp

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2016 10:27

 

Bỏ thêm cọng cỏ khô này
Hơ cho đỡ lạnh bàn tay sương mờ
Ngồi bên ngọn lửa hoang sơ
Hốt nhiên tôi sợ hư vô cháy bùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Tưởng » Đốt cỏ trên đồi