02/07/2022 10:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngõ rượu

Tác giả: Phạm Hữu Quang

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2013 09:38

 

Có người say sênh phách
Mượn chén chuốt giọng tình
Mượn góc đời lau lách
Hát ru, hát ru mình

Có người say đốt lửa
Giận mà biết giận ai
Đồng tiền nghèo chẳng đủ
Bón thêm cốc rượu đầy

Trẻ con ngoài ngõ rượu
Cũng ngất ngưởng đùa say
Gặp người qua gọi bố
Dẫn đường tìm bụi gai

Tôi về ngang ngõ rượu
Có lần gặp mình say
Đùa tay ly chén vỡ
1993

Nguồn: Phạm Hữu Quang, Ngẫu hứng chiều sông Hậu (thơ), NXB Văn nghệ An Giang, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hữu Quang » Ngõ rượu